• Nasze biuro w Koszalinie:
 • ul. B. Głowackiego 10/2

Witamy!

Biuro Optimum świadczy pełen zakres usług księgowych, rachunkowych i finansowych dla przedsiębiorstw z Koszalina oraz Pomorza Środkowego.

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla małych i średnich firm, potwierdzone licencją Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych (certyfikat numer 36617/2010).

Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę współpracujemy z biegłymi rewidentami, kancelarią prawniczą oraz specjalistą ds. BHP.

Użyj menu po lewej stronie aby poznać pełen wachlarz naszych usług.

Optimum - Witamy!

Księgowość

Pełna księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości.
 • Sporządzanie bilansu otwarcia.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT-UE.
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale.
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP.
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
Księgowość

Doradztwo i nadzór księgowy

 • Stworzenie zakładowego planu kont.
 • Stworzenie polityki rachunkowości w firmie.
 • Spotkania i konsultacje telefoniczne.
 • Ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie.
 • Sprawdzenie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych przez własnych pracowników.
 • Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych.
 • Wsparcie podczas kontroli z urzędów.
do góry ^

Finanse

Finanse
 • Sporządzanie zarządczych raportów finansowych (np. rzeczywistej rentowności sprzedaży wg. obszarów).
 • Wdrażanie i prowadzenie controllingu w firmie.
 • Tworzenie budżetów, prognoz i analiz ad hoc.
 • Ocena wpływu decyzji strategicznych na finanse firmy.
 • Monitoring płynności finansowej.
 • Reprezentowanie przed instytucjami finansowymi, bankami (kredyt, leasing, faktoring itp.).
 • Spotkania z kadrą zarządzającą.
do góry ^

Obsługa spółek prawa handlowego

Dokumentacja spółek handlowych

 • Prowadzenie księgi udziałów / akcji spółki.
 • Prowadzenie księgi uchwał zarządu
 • Przygotowywanie tekstów uchwał zgromadzeń wspólników
 • Prowadzenie księgi protokołów zgromadzenia wspólników
 • Sporządzanie Sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej z działalności jednostki w roku obrotowym
 • Sporządzanie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w języku obcym
 • Aktualizacja tekstów umowy spółki
 • Przygotowywanie materiałów na Zgromadzenie Wspólników
 • Rejestracja zmian organizacyjnych spółki w: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.
Obsługa spółek

Rejestracja spółek handlowych

 • Przygotowywanie umów spółek.
 • Organizowanie aktów notarialnych.
 • Rejestracja firmy w urzędach:
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  • Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) - nadanie numeru REGON.
  • Urzędzie Skarbowym (US) - nadanie numeru NIP.
do góry ^

Kadry i Płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło.
 • Wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń.
 • Opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych.
 • Zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS.
 • Sporządzanie list płac.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R oraz deklaracji ZUS.
do góry ^

Kontakt

Nasze biuro w Koszalinie

 • OPTIMUM Biuro Rachunkowo-Finansowe
 • ul. B. Głowackiego 10/2
 • 75-402 Koszalin

Kontakt z nami

Dojazd do naszego biura w Koszalinie:

Mapa dojazdu Wyświetl większą mapę
do góry ^